autonoma självkörande fordon

Man brukar ofta höra att utvecklingen bara går snabbare och snabbare, men när det gäller autonoma (självkörande) fordon går utvecklingen inte som på räls. Många farthinder dyker upp på vägen och det är en utmaning att fortsätta utan att bromsa.

Just nu pågår ett tävlingslopp, där olika parter så fort som möjligt försöker få fram självkörande bilar. Kanske kan tiden jämföras lite med den stora guldruschen – där den som är först på plats har stora fördelar att etablera sig och göra stora pengar. Fast i modern tid gäller det förstås att vinna marknadsandelar på en global marknad.

Fordons- och teknikföretag arbetar för fullt med utvecklingen av autonoma fordon. Men det är inte bara själva fordonen som ska designas. Ett helt nytt system av anslutning ska skapas så att bilarna kan fungera uppkopplade mot ett moln. Dessutom måste alla parter med på tåget – biltillverkare, leverantörer, uppstartsföretag, investeringsfirmor och lagstiftare.

Vad är ett autonomt fordon?

Fordonsutvecklingen har två ungefär lika stora grenar vilka kallas ”autonoma fordon” och ”anslutna fordon”. Autonoma fordon är något större och står för 56% av utvecklingen medan anslutna står för 52%. Stora resurser tilldelas båda områdena och det är en kostsam process att hålla forskningen igång båda samtidigt – något som ändå är viktigt för att hänga med på en konkurrensutsatt marknad.

För att reda ut begreppen kan vi nämna några grundläggande skillnader:

Anslutna fordon

Ett anslutet fordon är ett fordon som är utrustat med olika sensorer och som dessutom kan kommunicera med andra fordon och genom ett moln för att få information om infrastruktur och aktuell trafikinformation. Målet är att underlätta för föraren och skapa en bättre bilfärd med tanke på säkerhet, effektivitet och körupplevelse.

Autonoma fordon

Autonoma fordon däremot har ingen förare utan är helt automatiserade (självkörande) och fordonet kan styra, accelerera och bromsa helt på egen hand. I dagsläget kan ett autonomt fordon vara helt datordrivet eller datorassisterat – vilket betyder att det finns möjlighet att styra i vilken grad bilen ska agera på eget bevåg. Man kan alltså välja att automatisera vissa funktioner – medan andra kan manövreras manuellt.

Lag och säkerhet måste hinna ikapp

Med tanke på den nya tekniken och ansvarsförflyttningen måste nya lagar stiftas, för att matcha den nya verkligheten. Det finns många aspekter som måste avhandlas, men det primära är förstås att utveckla nationella bestämmelser och riktlinjer – särskilt om de autonoma fordonen ska samsas med traditionella bilar på vägarna. Även om framtiden pekar mot ett system helt bestående av autonoma fordon är det en övergångsperiod oundviklig.

Dessutom måste integritetsfrågan och cybersäkerheten ses över. Ett intrång eller fel i datasystemet skulle kunna få förödande konsekvenser. Som det är nu består regelverket av vad som kan liknas vid ett lapptäcke av regler och lagar. De första testerna av självkörande fordon har redan påbörjats och bearbetning av riktlinjer måste ske skyndsamt, för att inte orsaka onödiga fördröjningar i utvecklingen.