I Aitikgruvan används enorma Caterpillar 795F på 310 ton för att driva verksamheten 24 timmar om dygnet – 365 dagar om året. Du kan förstå vilken miljövinst det blir när företaget nu väljer att konvertera några av dessa till eldrift.

Längst uppe i norra Sverige ligger Aitikgruvan, som är den största öppna koppargruvan i landet. Varje år hanteras här 70 miljoner ton jord och för att klara det används enorma dumpers. De är inte precis miljövänliga utan förbrukar över 100 liter diesel per timme, enligt en rapport från TU. För att komma tillrätta med det problemet ska Caterpillar konvertera några av maskinerna så att de kan drivas av el från överliggande ledningar.

Dessa ledningar har konstruerats av Eitech och ABB, vilka är två företag med djupa rötter i teknik för spårvagnssystem och järnvägar. Det nya projektet stöds av bidrag från Energimyndigheten på närmre 10 miljoner kronor. Inledningsvis kommer de elektrifierade fordonen enbart att användas för att transportera bort restmaterial till en närliggande depå, men om testerna faller väl ut kan de komma att få en mer betydande roll i gruvdriften.

Varför väljer man inte batteridrift?

Eftersom gruvvagnarna är så stora skulle det behövas enorma batterier för att driva dem. Det finns helt enkelt inte batterier som kan leverera den enorma mängd ström som går åt. Dessutom skulle maskinernas vikt öka och batterierna skulle även var askrymmande. Överliggande kablar löser båda dessa problem. Varje lastbil kommer att kunna hantera 4,75 megawatt och denna effekt är faktiskt så stor att fordonet bör kunna förflytta sig dubbelt så snabbt som din dieseldrivna motsvarighet.

Detta gäller även i den sluttande uppförsbacken från botten på gruvan, som ligger 1500 meter under mark. I dagsläget är maxhastigheten 10 mil per timme och snabbare hastighet för fordonen kan även betyda ökad produktion – vilket i sin tur leder till större intäkter och gör gruvan mer lönsam. Dessa ekonomiska aspekter är förstås det som ligger till grund för konverteringen, men miljövinsterna får man på köpet som en ren bonus – något som alla får ta del av.

Elektriska lastbilar framtiden?

De stora dumpers-fordonen är i överkant när det gäller fordonsvikt och belastning, men de ger ändå en fingervisning om vilka problem som transportsektorn måste hantera, om flottan ska bytas ut mot elektriska lastbilar. Hur ser framtiden ut? Mycket beror på batteritekniken och vilken utveckling som sker på den fronten. Om det går att skapa batterier med tillräckligt hög kapacitet finns det inga hinder för att fler fordon konverteras.

Mycket pekar dessutom på att fordon med batteridrift är mer driftsäkra än diesel-motorer. Så vem vet? Inom en snar framtid kanske nytillverkade lastbilar, maskiner och dumpers blir utrustade med eldriftssystem redan i fabrik.

Källor: Clean Technica