Solenergi

Solcellspaneler har länge varit dyra att tillverka, men enligt World Economic Forum har utvecklingen gått framåt så pass att kostnaden för att framställa solenergi har sjunkit dramatiskt.

Många har säkert tänkt bort solenergi som en möjlig energikälla, eftersom panelerna har varit väldigt dyra. I det fördolda har dock utvecklingen fortsatt och enligt Michael Drexler – chef för långsiktiga investeringar, infrastruktur och utveckling vid World Economic Forum har nu prisnivån nått en överraskande låg bottennivå.

Priset för att framställa solenergi är nämligen lägre än för att framställa energi ur fossila bränslen – vilket får anses som revolutionerande på många plan. Jakten på förnybar energi har pågått under många år, men på senare tid har många stora framsteg gjorts på det tekniska utvecklingsplanet.

Välkomna solen

Under kommande årtionde beräknas priset för solenergi falla ännu mer – till ungefär hälften av vad det kostar att producera el från kol. Prognosen är god, men då räknar vi ändå inte med den allra senaste, futuristiska forskningen och utvecklingen – som fortfarande befinner sig i sin linda. Både kärnfusion och rymdbaserad solenergi bjuder på intressanta möjligheter.

Om de blir en realiserbar möjlighet kommer förstås spelreglerna att ändras markant. Men än så länge är solkraft kanske det som kan hjälpa till att ändra utvecklingen i världen. När allt fler länder når en hög nivå av industrialisering ökar också behovet av energi. Solkraft kan vara ett mycket bra sätt att minska smutsig energi från kolkraftverk.

”Förnybar energi har nått en tipp-punkt och utgör nu den bästa chansen att vända den globala uppvärmningen. Sol och vind har just blivit mycket konkurrenskraftiga och kostnaderna fortsätter att falla. Det är inte bara ett kommersiellt lönsamt alternativ utan också en helt övertygande investeringsmöjlighet med långsiktiga, stabila och inflationsskyddade avkastningar”, säger Michael Drexler.

En ljusare framtid

Det vore givetvis naivt att tro att den smutsiga energiframställningen skulle försvinna av sig själv. Så länge länder skyddas av dålig insyn, bristande regler och svag politisk styrning kommer de drivande att hålla fast vid säkra inkomst-källor. Miljöfrågor ligger inte först i pipeline. Därför gäller det att näringsliv och politiker samverkar och skapar incitament för nyinvesteringar i grön energi. Det gäller att se det som en lönsam investering på flera plan – för att förändringen ska kunna bli verklighet.

Vad blir då vinsterna? Under 2017 nåddes några rent otroliga milstolpar – och de främsta i utvecklingsländer. I Chile avslutade Energibolaget SolarPack en affär för att kunna erbjuda solkraft för bara 29,1 dollar per megawatt-timme. Som jämförelse är det ca 60% billigare än om man skulle använda en ny naturgasanläggning.

Stora investeringar

Prisminskningen beror på ett stort antal faktorer – som fallande kostnader för installation och utrustning, nya affärsidéer och en politisk styrning mot renare energi. En märkbar uppgång i investeringarna för solenergi har påverkat stort och Kina har bidragit med hela 103 miljarder dollar – mer än Storbritannien, USA och Japan. Även om det inte når upp till $ 1 biljonen som parterna kommit överens om i Parisavtalet – är det i alla fall en god bit på rätt väg.