Vissa uppskattar förändringar medan andra människor har väldigt svårt för dem. Förarlösa, smarta bilar gör att vi måste fundera på hur framtidens städer ska se ut. Hur ska stadsutvecklingen hänga med i tiden? Och kommer de nya smarta städerna att innebära slutet för vanliga bilar?

När det gäller obehag inför förändringar kan man dela upp känslan i två kategorier. Befogad rädsla för faktiska konsekvenser av förändringen och diffus osäkerhet och obehagskänsla, som ofta grundar sig i okunnighet. Eftersom processen till stor del handlar om osäkerhet och rädsla kan effekterna av nymodigheter vara förvirrande – åtminstone innan man fått kontroll över dem.

Jämför med känslan när du just bytt mobiltelefon. Även om principen är samma ser gränssnittet annorlunda ut och den känns annorlunda i handen. Tryckningar och att swipa känns helt fel – tills du vant dig. Då blir den nya telefonen vardag och du funderar inte längre över varje moment – eftersom användandet till viss del blir instinktivt och självgående.

Självkörande fordon och framtidens städer

På samma sätt fungerar vi i andra sammanhang. En av de stora frågorna är hur de nya självkörande eller autonoma fordonen ska påverka vardagen. Hur kommer stadsbilden att se ut? Behövs det ens gator i samma utsträckning som idag? Och kommer även städerna att bli smartare? De flesta borde se det som en lättnad om behovet av parkeringar minskar.

En självkörande bil skulle kunna köra sig själv till nästa väntande passagerare – eller åka ut ur staden och parkera sig själv – för att sedan återkomma när du anropar den. I många städer råder en allvarlig bostadsbrist, som på sikt hotar både utveckling och ekonomi. Många lägger allt mer pengar på sin bostad och framför allt yngre väljer ofta bort bil helt. I storstäderna är det förstås enklare att ta sig fram via alternativa färdsätt.

Moderna transportlösningar

Även om vi står inför ett skifte för hela transportsektorn, finns det inga tecken på att transporterna skulle minska. Rörligheten är viktig i dagens samhälle men det fina med en tjänst som MaaS är att flera personer nyttjar samma fordon. I praktiken skulle det bli som en korsning av bilpool och att ringa en taxi. Den stora skillnaden är dock att fordonet kör sig självt och är mer precist eftersom det är uppkopplat till ett moln.

Att äga en bostad eller en bil har traditionellt sett betraktats som starka statussymboler– ett sätt att markera framgång eller som ett steg i processen att bli vuxen (övergångsritual). Hur kommer detta synsätt att påverkas av nya transportlösningar där man inte äger sitt fordon? I en undersökning gjord av KPMG svarade 74% av cheferna för bilföretagen att de tror att mer än hälften av människor som är bilägare idag inte skulle vilja ha ett fordon i framtiden.

Sömlösa resor viktigt

Tankegångar som dessa har redan snappats upp av bolag som Uber och Airbnb och de har utnyttjat omställningen för att skapa en ny affärsidé. Svårigheten ligger just nu i att garantera en fungerande helhet. Om man måste byta fordon måste man kunna lita på att systemet håller hela vägen – annars står man där övergiven.

MaaS kommer att kunna betjäna både privata och offentliga och transportleverantörer via flera olika transportsätt. Dessutom kommer de att tillhandahålla ett avancerat, gränsöverskridande gränssnitt och mobil-app för hantering av resor. Johan Herrlin, VD för dataexpertföretaget Ito World, menar att MaaS har potential att ”förvandla vårt samhälle” under de närmaste årtiondena – genom att ändra hur människor och varor förflyttas från plats till plats genom en optimerad (sömlös) resa.

Smarta städer med rum för utveckling

I många städer råder en stor bostadsbrist och på sina håll är det så illa att de enda nybyggen som tillåts är provisoriska studentboenden i modulliknande komplex. Många yngre är mer intresserade av att investera i erfarenheter och upplevelser än i saker. Att äga en bil är inte något självklart. Bor man i städer med utmärkt kollektivtrafik är det säkert hållbart, men frågan är hur dessa yngre skulle se på saken i en annan kontext. För barnfamiljer och människor bosatta på landet är bilen ofta nödvändig för att vardagen ska fungera.

När den nya flottan av mark- eller luftburna är på plats kommer bilvägar inte att behövas i samma utsträckning som nu. I framtidens städer kommer därför få goda förutsättningar för en konstruktiv utveckling. När bilvägar inte längre behövs i samma utsträckning kan marken istället användas till nya bostäder. Och när de nya smarta städerna har utrustats med ett intrikat system av självkörande fordon kommer förmodligen de gamla bilarna att fasas ut på allvar.

Ett troligt scenario är att det uppstår en viss kollektiv förvirring under en övergångsperiod – och sedan utkristalliseras nya statussymboler.

Kanske blir själva framåtandan det nya – den som är mest modig och framåt har högst status? Eller kommer vi att erbjudas mervärde mot betalning – så att resor av olika personer i samma fordon kan ge helt olika upplevelser? En sak står dock klar: när den nya flottan av mark- eller luftburna är på plats kommer bilvägar inte att behövas i samma utsträckning som nu.