Vi har tidigare rapporterat om att priset på sol-energi sjunker i snabb takt och på många håll investeras det stort. Skånska byn Simris är först i landet och klarar sig helt på – egenproducerad el.

Skånska byn Simris har 150 invånare och lever helt på egenproducerad el, med ursprung i sol- och vindkraft. Det låter helt fantastiskt, men är än så länge bara ett försök. Projektet har nyligen startat och finansieras delvis genom stöd från EU. Första delmålet är att man ska klara sig helt på egenproducerad el under en vecka – så kallad ”ödrift”.

Ännu är det alldeles för tidigt att helt koppla loss byn helt från det nationella elnätet – men tanken är att var femte vecka ska elen komma från sol- och vindkraft. Skulle resurserna tryta på grund av ogynnsamt väder kan man även få hjälp av en generator driven av miljövänligt biobränsle.