tesla självkörande bil

Elon Musk startade ett flammande krig på Twitter genom sitt uttalande ”kollektivtrafik suger” Twitter. Detta upplevdes av många som provocerande och särskilt i en tid där vi ständigt uppmanas att tänka mer miljövänligt.

Bakgrunden är en underliggande vision om att framtidens transportmedel är individuellt anpassade för att ge resenären en personligt utformad och optimerad upplevelse. Men måste det vara så individuellt? Nöjdheten anges som user experience eller (UX) och är ett sätt att mäta och uppskatta hur väl något mottas av potentiella användare.

Tanken med autonoma (självkörande) fordon (AV) är att de ska underlätta för resenärer och effektivisera färden. Som resultat ska trafiken i städerna bli säkrare och mer miljövänlig. En bonus är att du som resenär kan koppla av under färden och låta ”någon annan” köra. De nya sensorsystemen ger en säker färd och uppkopplingen mot ett moln säkrar att fordonet tar sig fram på det mest effektiva sättet.

Robotpilot med stenkoll

Dels planeras färden bättre och dels kan de välja alternativa vägar om problem skulle uppstå på någon sträcka. Under tiden kan du luta dig tillbaka och se en film, lyssna på musik eller ta en tupplur. Din individuellt utformade kupé är inredd som du vill ha den och dina musik-preferenser finns lagrade sedan förra färden. Det låter väl bra, eller hur?

Dock finns det ett inbyggt problem med detta system. Vissa anser att det individualistiska sättet att tänka lägger grunden för ett stort systemfel i nätet av autonoma fordon. Om alla ska ha en egen bil kommer gatorna snabbt att fyllas av fordon och för övriga trafikanter kan det bli en obehaglig och trängre miljö att vistas i.

Effektivare användning av fordon

Den stora knäckfrågan som diskuteras bakom kulisserna bottnar i VMT eller Vehicle Miles Traveled. I dagsläget används varje bil ca 10 % och resterande tid – 90 % står den parkerad. Detta kan ses som ett stort slöseri men det största problemet är just att bilarna måste stå någonstans när de inte används.

Därför pratas det bakom kulisserna om hur systemet ska bli mer hållbart. Teorin bygger på följande idé; autonoma fordon som sätts i system ska användas mer effektivt. Om fler kan dela på ett fordon resulterar det i billigare resor och att fordonen kan utnyttjas för fler resor. Jämför detta med en bilpool där man använder bilen för resor när man behöver den och när resan är avklarad kan någon annan ta över.

Ett system som gynnar alla

Att dela på kostnaderna för fordonet skulle göra att fler kan ha råd att resa bekvämt. Det kan även vara aktuellt med mindre fordon för kortare sträckor. Som ett alternativ kan man också tänka sig avancerade elcyklar och skotrar – vilka har god potential för snabba transporter i tät stadsmiljö. De tar även upp en bråkdel av platsen som en fullstort fordon i klass med personbil skulle göra.