Kommer solenergi någonsin kunna ta över elproduktionsmarknaden? Nya rön visar att priset på solpaneler faller snabbare än förväntat.

Många har frågat sig vad som krävs för att solteknologin ska kunna få ett avgörande inflytande på elproduktionsmarknaden. Olika experter har hänvisat till utveckling och förbättringar inom PV-teknik. Jenny Chase från Bloomberg New Energy Finance (BNEF) och hennes team har förutspått ett prisfall på solmoduler* från 62 ¢ / watt 2015 till 21 ¢ / watt år 2040.

Men vid ett möte för Zayed Future Energy Prize i september 2017 framhölls tydliga indikationer på att medelpriset redan har sjunkit till 40 ¢ / watt, enligt uppgift från Zachary Shahan. Som stöd för detta visades ett utförligt diagram över kostnadsminskningar för solenergi. Dessa nyheter är häpnadsväckande och borde elda på debatten om att solenergi kan bli en av framtidens stora gröna energikällor – om bara fler vågar investera.

Nya effektiva solceller

Solcells- och solpanelstekniken har förbättrats inkrementellt de senaste åren och material, teknik och framställningsprocesser har förfinats. Det minskar behovet av andra genomslag inom energisektorn, och snart kan solenergi visa sig vara en mer prisvärd investering än kol, naturgas och kärnkraft. För den som är intresserad finns mycket fakta om solenergi på internet.

Den enkla principen bygger på att solen är en ständig energikälla och det gäller att hitta en effektiv metod för att samla in den energin som når jorden. Energin omvandlas sedan till el och denna lagras och / eller transporteras vidare – om den inte utnyttjas omgående. På senare år har det blivit populärt att ha egna solpaneler på hustaket. I vissa fall och under gynnsamma omständigheter kan tillgången bli så god att den täcker husets behov plus att fastighetsägaren kan sälja el vidare.

Stekhet marknad för bra solpaneler

I och med de fallande priserna ser marknaden för solceller mycket lovande ut. Även om själva tekniken har funnits har det länge varit en knäckfråga att få fram en tillräckligt bra produkt till ett överkomligt pris. Med en fortsatt god prisutveckling kan det bli aktuellt för både små, medelstora och enorma företag och industrier att ställa om till en förnybar energikälla.

Analytikern Jenny Chase på Bloomberg New Energy Finance (BNEF) anses vara en av världens mest insatta i ämnet och hon förutspår billigare råvaror – exempelvis genom utvecklingen av diamantsågar, som används vid framställningen av kristallint kisel. Hård konkurrens är en annan faktor som starkt driver ner priset.

Fakta om solenergi:

  • Snittpriset på de flesta marknader är 37 cent per W (2017).
  • 2017 installerades solpaneler motsvarande ca 89 GW.

 

 

*Här avses kinesiska multikristallina solmoduler, vilket är den vanligaste sorten.