Litium har länge varit oumbärligt för bra, uppladdningsbara batterier, men nu har de första protonbatterierna anlänt – och de är mer miljövänliga!

Forskare har tagit fram världens första uppladdningsbara protonbatteri. Även om batteriet bara är en liten prototyp innebär den nya batteritekniken ett stort steg mot mer miljövänlig energilagring. På sikt kan batteriet – som använder kol och vatten istället för litium – komma att ersätta flera andra batterier. Protonbatterier baseras nämligen på råvaror som det finns gott om.

”Fördelen är att vi ska lagra protoner i ett kolbaserat material, vilket är rikligt och vi får protoner från vatten som är lättillgängligt”, säger Andrews.

Protonbatterier – stort steg för batteritekniken

Det nya batteriet har utvecklats av forskare vid RMIT-universitetet i Melbourne och i spetsen finns professor John Andrews. Han menar att när världen rör sig mot förnybara energikällor är det också viktigt att se över lagringstekniken för att ta hand om energin. De måste vara billiga och pålitliga samt baseras på material som det finns gott om. Litium och andra material vilka är klassade som ändliga resurser gör tillverkningen både komplicerad och begränsad.

”Litiumjonbatterier är bra men de är beroende av i slutändan knappa och dyra resurser,” fortsätter Andrews. ”Hydro är också en bra teknik men lämpliga platser är begränsade och kostnaden kan vara mycket hög.”

Här är fördelarna med det nya batteriet:

  1. RMIT-batteriet tillverkas av material det finns gott om. Som jämförelse betraktas litium som en ändlig resurs.
  2. Batteriet är uppladdningsbart. Det är visserligen många andra också, men det är hur batteriet fungerar som är intressant. Vad händer när man laddar? Elen från strömförsörjningen delar vattenmolekyler, vilket genererar protoner som binder med koldioxid i batteriets elektrod. Protonerna släpps sedan igen för att passera genom bränslecellen, där de interagerar med luft och bildar vatten – vilket genererar kraft.
  3. Miljövänlig framställning. Batteriet ger inget koldioxidutsläpp. Många andra batterityper kräver sällsynta jordartsmetaller och brytningen av dessa kan ha stora miljökonsekvenser. Förutom skövling av vegetation kan dammkemikalier läcka ut i det omgivande ekosystemet. För RMIT-batterier är miljöpåverkan nästan obefintlig.

När når tekniken marknaden?

Målet är att RMIT-batteriet ska bli så effektivt att det kan konkurrera i samma klass som Tesla Powerwall. Enligt Andrews är det inte alls omöjligt, eftersom protonbatteritekniken har en enorm potential. Det krävs naturligtvis vidare studier och produktutveckling innan protonbatteriet kan släppas på marknaden, men RMIT-teamet räknar med att det kan vara tillgängligt för konsumenter inom fem till tio år.

En sådan entré skulle ligga väl i tiden eftersom effektiva batterier blir hårdvaluta när energisektorn ställer om till mer förnybar energi. Bra och stabila batterier är nödvändiga för att solpaneler och vindkraftverk ska utnyttja sin fulla kapacitet. Det gäller ju att lagra energi till tillfällen då vädret är ogynnsamt, för att kunna tillgodose energibehovet även vid dessa tillfällen. Miljövänlig energilagring – som dessutom är lättillgänglig och kostnadseffektiv – skulle vara den faktor som sluter cirkeln.

 

Källor: Futurism, The Guardian