I takt med att utvecklingen mot självkörande fordon går framåt hårdnar kampen om att ta fram fungerande datasystem. Nvidia Drive är en AI-plattform som kan användas till både automatiska och självkörande fordon.

Som med alla nya plattformar är även denna förenad med vissa inkörningsproblem. Nvidia har arbetat enträget med att ta fram en plattform som kan användas i olika konfigurationer. Målet är att den färdiga produkten ska kunna användas i självkörande bilar, lastbilar och fordon för skytteltrafik och att dessa ska vara säkra nog att certifieras enligt internationella säkerhetsstandarder.

Nvidia Drive kombinerar djupinlärning, surroundsyn och sensorsystem för att ge en ultimat körupplevelse. Systemet kan uppfatta och förstå i realtid vad som händer runt omkring. Det kan även lokalisera sig självt på en HD-karta och planera en säker väg framåt. Tanken är att det avancerade systemet ska stödja ASIL-D, vilket i dagsläget är den högsta nivån när det gäller fordonssäkerhet.

AI och djupinlärning

Självkörande fordon skulle inte vara möjliga utan artificiell intelligens. AI ger dem möjlighet att se, tänka och lära sig så att de kan klara av alla möjliga situationer som kan uppstå i trafiken. Ett system med djupinlärning eller artificiellt neuralt nätverk kan sedan utvärdera situationer utifrån inlärda och egenupplevda tidigare erfarenheter. På sikt ska systemet vara uppkopplat till ett ”moln” som tillåter delning av information.

Förutom sina egna erfarenheter får varje fordon då även tillgång till andra fordons data och på så vis blir hela systemet smartare – och säkrare. Nvidia samarbetar redan nu med ledande bilföretag som Mercedes-Benz, Toyota, Audi, VW, Tesla och Uber. Även om vissa motgångar uppstått med tanke den uppmärksammade olyckan i USA – är det inget som förmörkar himlen på sikt. Utvecklingen fortsätter framåt, även om vissa testkörningar har stått stilla ett tag.

Vad är Sensor fusion?

Genom ett system av olika kameror, Lidar (laser-radar) och ultraljudssensorer kan data från många källor samlas in och analyseras. Datasystemet använde algoritmer för att skapa en helhetsbild av vad som händer runt bilen och utvärderar om där finns några faror eller hinder. Systemet kan alltså ”tänka” och kan effektivt manövrera sig ur olika situationer – innan de orsakar någon skada. Men det finns också mer bekväma effekter av ett sådant system.

Exempelvis kan bilen via kamera och ansiktsigenkänning se när du dyker upp bakom den med händerna fulla – och öppna bagageluckan åt dig. Systemet kan även lära sig att läsa gester – och på så vis lyda order. En helt självkörande bil på nivå 5 kräver inget av dig som passagerare, men för de lägre nivåerna finns också funktioner inne i kupén som kan vara till hjälp – exempelvis kan du bli varnad om du är ouppmärksam eller håller på att somna.

Genom att konfigurera plattformen kan den anpassas efter olika behov – privatbil, lastbil, taxibil i trafik eller transportfordon i en avskärmad miljö.

Spel, AI och autonoma fordon

Vid CES 2018 avslöjade Jensen Huang företagets tankar om framtiden och det blev tydligt hur de tre stora huvudgrenarna hänger samman. Spelplattformar, artificiell intelligens och autonoma fordon är sådant som ligger i tiden och intresset för dessa områden tros öka stort de kommande åren. För ett företag kan en sådan intern strategi vara gynnsam – eftersom kunskap och utveckling inom ett område kan användas även på andra områden. Då kan man lättare kapa utvecklingskostnader och lägga resurser där det behövs.

Spel, VR (virtual reality) och mobilitet är trender som bara kommer att öka de kommande åren och det ska bli spännande att se vad Nvidia kan presentera för nyheter framöver.