Nokia och Tele2 kommer att tillhandahålla IoT-tjänster inom områden som hälso- och sjukvård, samhällsservice och Smart City.

Enligt nytt femårigt avtal mellan Nokia och Tele2 IoT kommer företagskunder få tillgång till IoT-tjänster. Det är Nokias globala IoT-nätberk Wing som gör det hela möjligt och målet är att kunderna ska få sina anslutningsbehov stillade genom effektiv och stabil uppkoppling. Tillgången till det världsomspännande IoT-nätverket gör att Tele2 IoT-s företagskunder kan se fram emot ett system med låg latens (liten fördröjning), enklare regelsystem samt full service och support dygnet runt.

Erbjudandet kompletteras med innovativa lösningar som baseras på Tele2 IoT-teknik. I avtalet finns även planer på samarbete och olika partnerskap kring nya avancerade teknologier. Framöver kommer fokus ligga på utveckling av 5G, Narrowband IoT (NB-IoT), SIM-hantering och LTE för maskin (LTE-M). Olika analyser kommer också att genomföras i syfte att skynda på utvecklingen av det globala IoT-systemet – vilket kan liknas vid ett eget eko-system.

IoT-service är en starkt växande sektor och de flesta företag av rang strävar efter att få en ledande position på marknaden. Rami Avidan, VD för Tele2 IoT, beskriver samarbetsavtalet så här: ”Nokia WING är ett unikt koncept för världsomspännande IoT som gör det möjligt för oss att betjäna våra företagskunder bättre och skilja vårt erbjudande globalt. Vi är glada över möjligheten att hjälpa våra kunder att enkelt distribuera IoT-tjänster och driva nya tillväxtmöjligheter. ”

I och med framväxten av smarta städer (Smart City) har sömlösa nätverk med hög kapacitet en avgörande betydelse och utvecklingen av nya system pågår för fullt. Nokia WING har nominerats till Global Mobile Award vid 2018 Mobile World Congress i kategorin ”Best Mobile Network Infrastructure”. Olika typer av samarbeten är viktiga för utvecklingen och Ankur Bhan, chef för WING på Nokia, sa följande om det nya avtalet:

”Nokia WING kommer att göra det möjligt för Tele2 IoT att erbjuda sina företagskunder en global tjänst med flexibel kontroll, låg latens och hög effektivitet och företagsautomatisering. Tillsammans kommer vi att arbeta för att möjliggöra nya IoT-lösningar som kan antas i olika branscher för att leverera sömlösa, tillförlitliga och effektiva processer för att hjälpa företag att driva sig mer intelligent. ”

Källor: SMAhome