Ett team av forskare på Microsoft har skapat ett maskinöversättningssystem som kan översätta meningar av nyhetsartiklar från kinesiska till engelska. Kvaliteten ska vara lika hög som om en människa hade gjort jobbet.

Automatiserade översättningssystem har länge varit på tapeten, men kvaliteten på den översatta texten har varit undermålig. Efterbearbetningen har i vissa fall krävt mer arbete än om texten skulle översatts manuellt från början. Nu verkar det dock som att Microsofts forskare har löst problemet med felöversatta ord och formuleringar. Tester visar att meningar av nyhetsartiklar kan översättas lika bra som om en riktig person hade gjort jobbet.

Naturligt språk är en stor utmaning och med en allt mer avancerad maskininlärning och AI närmar sig översättningstekniken en brytningspunkt där den blir omöjlig att skilja från en översättning gjord av mänsklig hand. För Xuedong Huang, ansvarig tekniker som ledde forskningsgruppen på Microsoft, innebär framgångarna med översättningssystemet att en viktig milstolpe just har passerats.

”Att träffa mänsklig jämlikhet i en maskinöversättningsuppgift är en dröm som vi alla har haft,” sade Huang. ”Vi inser inte att vi skulle kunna träffa det så snart.”

Att uppnå mänsklig paritet i en konversation och där taligenkänning är den största uppgiften, betyder att människor över hela världen kan förstå varandra bättre. Förutom textöversättning blir det också viktigt att översätta språk och i framtiden kommer detta ske i realtid. Detta kommer att korta ner de samtal då tolkar används – vilket ger en effektivare tidsram.

Användningsområden för översättning

Det kan handla om möten och affärssamtal där språkbarriärer nu utgör ett hinder, men man kan också se andra användningsområden. Kvalificerad kundtjänst, sjukvårdspersonal och handläggning av politiska beslut eller samhällsfrågor skulle kunna ske utan inblandning av en tredje part – alltså tolk. Förutom den ekonomiska besparingen blir detta mer integritetsbevarande för samtliga parter och risken för godtyckliga översättningar där den mänskliga faktorn spelar in, minskar.

”Att sträva efter att ta bort språkbarriärer för att hjälpa människor att kommunicera bättre är fantastiskt,” fortsätter Huang. ”Det är väldigt givande.”

De tekniska genombrotten bygger på dubbelt lärande, överläggning, träning och bestämda överenskommelser (vad ord och uttryck ska betyda). Ett avancerat AI-system med djupa, neurala nätverk gör det möjligt att skapa flytande, naturljudande ljud som tar hänsyn till fler aspekter än rak, statisk maskinöversättning. Det gäller att hitta uttryck och översätta meningen av dessa – inte bara översätta orden rakt av – vilket ofta skapar märkliga sammanhang.

Samarbete för bästa resultat

För att nå bästa resultat samverkade tre olika forskargrupper – i Peking, Redmond och Washington. Inom den akademiska världen är samarbeten vanliga och i detta fallet var det högst relevant eftersom flera språk ska föras samman i samma system. Djupinlärning är komplicerat och i många fall handlar forskningen om att gå över samma resultat om och om igen och göra små justeringar, tills resultatet blir godtagbart.

”Mycket av vår forskning är verkligen inspirerad av hur vi människor gör saker”, säger Tie-Yan Liu, en forskningschef för Microsoft Research Asia i Peking och ledare för ett maskininlärningsteam som arbetade med projektet.

Källa: Microsoft