Ingen vet mer om morgondagens värld än fysikern Michio Kaku. Med teorier som bottnar i en vetenskaplig grund försöker han förstå framtiden.

Den teoretiska astrofysikern, futuristen och populärvetenskapliga kommunikatören Michio Kaku brukar ha mycket att säga om framtiden. Efter examen från Berkely och Harvard University har Kaku tillbringat de senaste 25 åren som professor vid City College of New York. Han har, liksom Stephen Hawking, vigt sitt liv åt att försöka förklara de stora sammanhangen i universum.

Kakus stora utmaning har varit att formulera en ”teori om allt”, vilket skulle förena universums lagar i en stor teori. Denna idé var även något som Albert Einstein ägnade mycket tid åt, även om han aldrig nådde ända fram med sina teorier. Ännu saknas vissa bitar, men Kakus unika arbete om strängteorier betraktas av många som ett stort steg på vägen.

Bra grund för att spå framtiden

Michio Kaku har en unik sits eftersom han har både specialkompetens och insyn i universitetsvärlden, där mycket av det nya händer. Kontakt med företag och andra forskare ger också information och ett öppet klimat bidrar till att utvecklingen accelererar, snarare än att den motas av konkurrens och rädsla. Det är ingen överdrift att säga att Kaku har de bästa förutsättningar för att sia om framtiden. Kanske är han den som vet mest om vad som ska hända framöver.

Självkörande bilar och flygande fordon brukar vara det första människor svarar, när de tänker på morgondagen. Hälsoutveckling i form av genteknik och förbättrad sjukvård kommer också högt på listan. Kanske har du sett Kaku på nyheterna någon gång, när han kommenterar nyheter om teknik och utveckling. Och även om han i stort låter väldigt positiv finns det sådant som skrämmer till och med honom.

Inte bara positiva nyheter

En sådan sak är beväpnade drönare. Vad händer om AI-drönare bestyckade med tunga vapen får tillstånd att skjuta människor? Och vem tar ansvar för om något går galet? Rent hypotetiskt kan fel uppstå i datasystemet så att drönaren attackerar fel mål, som den inte har tillåtelse att ge sig på. Detta skulle vara en mycket skrämmande situation och tankarna leds osökt till filmen Terminator. Mer positiv är Kaku till självkörande fordon, som i framtiden kommer att spara många liv i trafiken.

Eftersom Kaku är astrofysiker och futurist har han även andra spekulationer på lager. Om han får rätt står vi nför en omvälvande händelse. Kaku tror nämligen att inom det närmaste seklet kommer vi ha fått kontakt med någon annan civilisation i rymden – genom radiokommunikation.

Bildkälla: Flickr CC 2.0