Li-Fi sägs vara 100 gånger snabbare än dagens Wi-Fi. Men vad är Li-Fi och hur fungerar det?

Light Fidelity eller Li-Fi är ett system för Visible Light Communications (VLC) som möjliggör trådlös kommunikation med höga hastigheter. För att överföra data används LED-lampor (ljusdioder) av vanlig hushållstyp och hastigheten kan uppnå till hisnande 224 gigabit per sekund. Termen Li-Fi presenterades av professor Harald Haas under ett TED Talk 2011. Han menade att glödlampor skulle kunna fungera som trådlösa routrar.

Harald Haas är professor vid University of Edinburgh och har ett särskilt intresse för optisk trådlös kommunikation, hybridvarianter av denna samt radiokommunikation. Han är även insatt i rumslig modulering och interferenssamordning i trådlösa nätverk. Efter flera års forskning grundade han 2012 företaget pureLiFi och målet är ”att vara världsledande inom Visible Light Communications Technology”.

Vad är Li-Fi?

I grunden är Li-Fi och Wi-Fi rätt lika då båda sänder data elektromagnetiskt. En viktig skillnad är dock att Wi-Fi använder radiovågor medan Li-Fi överför data genom synligt ljus. Det är detta som lägger grunden för den nya tekniken – och den extremt höga överföringshastighet som VLC tillåter. Snabbare datortrafik är något som efterfrågas på många håll nu – både för utbyggnad av smarta hem och för ”molnet” som ska kontrollera förarlösa fordon i framtiden.

Surfa med ljusets hastighet

Led är en halvledarljuskälla och det innebär att den konstanta strömmen av el som tillförs kan höjas och sänkas i höga hastigheter, samt dimmas – utan att det mänskliga ögat kan uppfatta vad som händer. En bilddetektor tar emot signalerna och ett signalbehandlingselement omvandlar ljussignalerna till data och ”strömningsbart innehåll”.

I tidigare tester utförda i kontorsmiljö (Estland 2015) var den uppmätta hastigheten betydligt lägre – 1 GB per sekund. Denna hastighet är dock tillräcklig för att ladda ner två filmer på tre sekunder. Men detta var då och nu har utvecklingen gått framåt. Poängen med uppkoppling genom led-lampor är att dessa kan sammanfogas av flera enheter – inom hemmets väggar.

Li-Fi i Sverige redan 2018?

Är Li-Fi något för framtiden och när introduceras systemet i Sverige? Redan nu har allt fler börjat diskutera förutsättningar för bättre uppkoppling. När smarta-hem och IoT slår igenom på allvar kommer det nämligen att krävas internet med hög kapacitet. Dessutom erbjuder Li-Fi enorma möjligheter i miljöer som är extra utsatta för elektromagnetiska störningar – som sjukhus och flygplan.

Den nya Li-Fi-tekniken också användas på ställen dit vanlig Wi-Fi har svårt att nå. Exempel på detta kan vara kraftverk och petrokemiska fabriker. I smarta städer kan Li-Fi-tekniken installeras vid sidan av befintlig belysningsstruktur – i princip var som helst där ljus är tillgängligt och där man behöver kommunikation. Kanske är 2018 för tidigt för denna nyhet, men enligt Global Market Insights förväntas Li-Fi-marknaden nå 75,5 miljarder dollar år 2023.

Källor: techworld.com