Från idé till färdig produkt – ofta är det en viss arbetsgång som ska följas. Men för AI gäller inte traditionella beräkningsprinciper och många slåss om att gissa rätt på den stora frågan – När kan AI tänkas få en betydande plats i vanliga människors liv?

År 1956 trodde forskare vid Dartmouth Summer Research Project om artificiell intelligens att det kanske skulle krävas två månaders arbete för att göra genombrytande framsteg inom AI-teknik och datorutveckling. Det första målet var att skapa datorer som kunde förstå språk, lära sig av sina misstag och förbättra sig samt förstå abstrakta begrepp.

Så här 60 år senare är många av problemen fortfarande olösta och med facit i hand så gick inte utvecklingen så fort som forskarna hade hoppats på. Det så kallade AI-indexet från Stanford är en metod för att mäta hur stora framsteg som gjorts inom AI. Denna metod bygger på ett unikt tillvägagångssätt där man samlar in data från många olika regimer.

AI-index för att mäta framsteg

Det avancerade indexet mäter volymen av aktivitetsvärden – alltså värderar faktorer som riskkapitalinvesteringar, närvaro och aktivitet vid akademiska konferenser, publikationer i tidningar och så vidare. Trenden är tydlig och sedan 1996 har utvecklingen pekat starkt uppåt och utvecklingen av AI har de senaste åren ökat explosionsartat.

Indexet samlar även in data från den populära kodningswebbplatsen Github – som rymmer mer källkod än någon annan webbplats i världen. Genom denna webbplats spåras mängden nyskapad programvara som kan relateras till AI och på så vis blir det som en spegel i vilken utvecklingsnivån reflekteras. Man mäter även intressenivån för maskininlärningspaket som Keras och Tensorflow.

Svårt att förutspå framtiden

Ett problem med index-mätningen är att den mäter och värderar själva hypen kring AI likadant som de faktiska framstegen inom artificiell intelligens. Detta försvårar förstås för de som vill försöka förutspå vad som ska hända framöver. Många teknikutvecklare är beroende av forskning som ännu inte är helt klarlagd – och då är det svårt att skapa produkter.

Här krockar alltså ”hypen” och de föreställningar om vad man kan förvänta sig av AI – med den faktiska nivån av forskning som hittills uppnåtts. Samma problem uppstår vid mätning av data från Github. Vad är reella framsteg och vad är ett ökat intresse från programutvecklare? Att mäta prestanda är något annat. Vad klarar AI av och hur ska man styra utvecklingen?

Vad är artificiell intelligens?

Definitionen av artificiell intelligens (AI) är konstgjord/skapad intelligens – som uppvisas av maskiner. En stor del av det akademiska området kring AI fokuserar på forskning och utveckling kring hur man skapar datorprogram med ett intelligent beteende. I grund och botten handlar det om att ge AI vissa uppgifter och ett syfte. Först då kan intelligensen omsättas till ett verkligt användningsområde.

Konkreta exempel kan vara bildigenkänning och språkförståelse, men även att ett program känner av vad du lyssnat på musik tidigare – lär sig – och väljer ny musik som du troligen kommer att tycka om. Robotar med artificiell intelligens sköter om hotellobbyn på vissa hotell i Japan. Och vem vet – i framtiden kanske en AI-styrd robot kan operera med mer precision och fatta bättre beslut än en mänsklig kirurg.

Är artificiell intelligens ett hot?

Många känner stor rädsla för det nya teknikskiftet och har den klassiska filmen Terminator som en skräckvision i bakhuvudet. Att artificiell intelligens i form av onda robotar skulle ta över världen är knappast troligt. Men det finns en uppenbar risk att vissa typer av arbeten kan komma att ersättas av artificiell arbetskraft. Det kan förefalla skrämmande vid första anblicken, men behöver inte vara negativt i långa loppet.

Många utslitande och farliga yrken kan frias helt från mänsklig arbetskraft och en stor fråga är hur samhället ska ställa om inför en sådan verklighet. Många länder ser en förändring komma och diskuterar exempelvis möjligheten att införa medborgarlön. Det finns alltså mycket bra att vinna. Har du svårt att tro att du kommer att ha användning för AI?

De stora sociala medierna använder redan nu tekniken för att visa inlägg som du troligen kommer att uppskatta.