Under sommaren kommer två av Volvos eldrivna bussar att testköras i lokaltrafiken i Göteborg. Det är ElectriCity som laddar för nästa fas av stadsutvecklingen och vill du vara först med en unik åktur är det linje 16 du ska sikta på.

Göteborg har sedan 2015 utfört tester med olika elfordon på demonstrationslinje 55, inom ramen för ElectriCity-samarbetet. Nu står det klart att även linje 16 kommer att få gästspelande fordon – i form av två helt eldrivna ledbussar från Volvo. Med start i juni kommer bussarna nämligen att köras som en del av ordinarie lokaltrafik – åtminstone på en del av linjen.

Premiär vid Ocean Race

Mellan 14 och 21 juni kommer bussarna att användas till ”Volvo Ocean Race-linjen” mellan Nordstan och Frihamnen. Från och med den 25 juni börjar bussarna köra på linje 16. Denna linje är tillhör dem med flest passagerare och den höga belastningen kommer att sätta fordonen på prov. Batterierna är dimensionerade för att bussarna ska kunna köras länge utan avbrott. Laddning kommer att ske vid depå eller på tider med färre resenärer – så att de kan köras utan avbrott under högtrafik.

Miljövinster med elbussar

Förutom att eldrivna bussar är utsläppsfria bidrar de till en bättre stadsmiljö. I vissa områden är det extra önskvärt att minska buller och avgaser. Under morgon och kvällar kommer bussarna köra mellan Nordstan och Eriksbergstorget och dagtid kommer de att trafikera sträckan Eriksbergstorget och Sahlgrenska, enligt uppgift från Västtrafik.

”Elbussar är tysta och utsläppsfria och skapar nya möjligheter för stadsplanering. Det känns extra bra att kunna bidra till att sänka bullernivån vid Sahlgrenska”, säger Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar.

De två nya bussarna är 18,7 meter långa ledbussar som har plats för upp till 135 passagerare (varav 38 sittande). De har stora, fria golvytor, fyra dubbeldörrar och ergonomiskt utformade ryggstöd för stående. Mycket tid har lags på utformningen och målsättningen är att resan ska bli så behaglig som möjligt. Belysningen är väl avvägd för att skapa en trivsam och trygg atmosfär. Här finns också gratis Wifi, tillgång till utökad trafikinformation samt möjlighet att ladda mobilen.

ElectriCity – intressant samarbete

För att nya tekniska idéer ska bli verklighet krävs ofta att flera parter involveras i processen. ElectriCity är ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle med målsättningen att ta fram nya lösningar för framtidens hållbara stadstrafik. Detta sker genom utveckling, demonstration och utvärdering. Ledbussprojektet drivs av Volvo, Västtrafik, Göteborgs Stad, Göteborg Energi och Transdev.

Källa: Volvo Bussar