Mobil-och internetteknik har gjort det enklare att starta företag och få betalt för projekt, oavsett var i världen man befinner sig. Genom att Bounties Network använder Ethereum kommer tillvaron som frilansare att förenklas ytterligare.

Många frilansare tilltalas av att slippa 9-5-jobb och styr själva över sin arbetstid och ekonomi. Tack vare den nya kommunikationstekniken går att bedriva affärer och genomföra projekt oberoende av plats, tidszon och valuta. Vissa förutspår att detta är framtidens arbete och att människor kommer bli mer rörliga om några år. Tänk dig till exempel att sköta kontorsarbete från en strand i Thailand.

Våra nuvarande 1.0 kommunikationssystem är inte särskilt uppdaterade och många har väntat på att något nytt ska presenteras. Det finns ingen brist på digitala marknadsplatser och Fiverr, Upwork, Elance och Freelancer är några av de mest populära. Dessa fungerar även på global nivå och tillåter duktiga frilansare att skaffa sig ett bra rykte. De som ständigt levererar högkvalitativa arbeten borde ha möjlighet att få betalt därefter – men i praktiken tvingar marknadskonkurrensen många frilansare att sälja tjänster till löjligt låga priser.

Säkert sätt att göra affärer

Bedrägerier är ett annat återkommande problem för frilansare och utan betalningsskydd eller en reglerad plattform är det svårt att analysera vilka kunder som är seriösa och vilka som inte är det. Om ett reglerat system finns är det ofta kostsamt och på de flesta frilansplattformar ligger provisionen på mellan 5 och 20 procent. Vad får man för pengarna? Inte så mycket egentligen. Åtminstone inte ur säkerhetssynpunkt.

Även om plattformarna tar bra betalt uppstår och utger sig för att hjälpa till vid problem uppstår ofta svårigheter vid tvister. Om beställaren av någon orsak vägrar att betala kan det bli en segdragen process där frilansaren själv ofta måste vara drivande. Att driva en rättsprocess är både tidsödande och kostsamt och om plattformen inte hjälper till i den mån man tror sig ha rätt till kan det tyckas omöjligt för en liten entreprenör. I slutändan blir ofta pengarna man får i handen långt under värdet för arbetet man utfört.

Å andra sidan kan man som kund också förlora. Det finns bluffkunder men även bluff-frilansare. Vissa kräver inbetalning i förskott och levererar aldrig något arbete. Andra förhalar och fördröjer arbetet och kräver ytterligare betalningar för att slutföra arbetet. Som kund känner man då ofta att man inte har något val – och går skojarna till mötes. Även om de mer seriösa plattformarna försöker hålla det rent och snyggt finns det alltid potentiella problemanvändare. Svårigheten är att identifiera dem innan de ställer till problem.

Framtidens ekonomi

Blockchain är en distribuerad huvudbok eller liggare som är synlig för alla som deltar i nätverket. Information om en persons identitet, upphovsrättslicenser och banktransaktioner lagras och kan spåras i blockchain – därmed blir det svårare för oseriösa aktörer att gömma sig. Frilansare får en fast plats och deras kunder och avtal – identitet, upphovsrätt och portföljdata lagras permanent i systemet. Då blir det nästan omöjligt att bryta mot reglerna och om tvist uppstår kan allt arbete tydligt spåras tillbaka till dess ägare. Falska recensioner borde också vara lätta att avslöja.

The Bounties Network använder Ethereum-baserade smarta kontrakt för att skydda både kundernas och kreatörernas intressen. Eventuella tvister som uppkommer avgörs genom Delphi. En anmälan lämnas enkelt av den som vill göra anspråk eller påpeka felaktigheter och handlingarna ska innehålla nödvändiga bevis för att stödja dessa anspråk. Ett urval av skiljemän utvärderar och beslutar sedan i ärendet. Beroende på utgången används sedan polletter eller ”tokens” (kryptovaluta, som Bitcoin eller Ethereum) för att lösa de ekonomiska frågorna.

Varför är blockchain-teknik så bra?

  • Frilansare och kunder registreras i ett säkert, permanent register.
  • Identitet, rättigheter och avtal lagras också i ett permanent register.
  • Plattform som möjliggör enkel delning av arbeten mellan parter.
  • Billigare – för avgift både plattformen och för växling mellan valutor.

Källor: bounties, consensys