När mobiltelefonerna kom på 1980-talet kostade de omkring 35 000 kr – vilket med dagens penningmått skulle motsvara ca 70 000 kr. Hur i hela världen kan priset på dyr teknik sjunka så mycket?

Den första mobiltelefonen släpptes 1983 och den nya genombrottstekniken var länge reserverad för den sociala eliten och högt uppsatta tjänstemän. Samtalen var även de dyra och det kändes som rena utopin att gemene man skulle få tillgång till den exklusiva tekniken.

Mobiltelefonen var inte bara ett redskap utan blev snabbt en statussymbol – ett säkert tecken på framgång. Mycket har hänt sedan dess och nu har mobilen en plats i nästan var mans ficka. Enligt FN:s telekommunikationsstatistik för år 2014 finns det nästan lika många mobilabonnemang som det finns människor på jorden.

Mobiler tillgängliga för alla

Tillgängligheten är mycket god och som kund erbjuds man ett spektrum av dyra premiummobiler i ena änden – och riktigt billiga telefoner i den andra. Faktum är att man kan få en fungerande mobil för ett par hundralappar. Hur kommer det sig då att priset har sjunkit så drastiskt?

Utvecklingen är ett tecken på en teknologisk trend som kallas kvalitetsjusterat pris – vilket även kan knytas an till förklaringsmodellen Moore´s lag. Eftersom tekniken utvecklas snabbt och mynnar ut i en betydande prestandaökning varje år minskar kostnaden för tekniken i samma takt.

Den digitala matfabriken

I dagens utvecklingsarbete kan man se trenden upprepa sig – men nu inom andra områden. Digital teknik och mjukvara bland större företag är ingen nyhet, men nu börjar vi se att även livsmedelsföretagen får ta del av de stora produktivitets- och effektivitetsfördelar som digitaliseringen erbjuder.

Utrustning slits och måste underhållas och detta är en viktig del i arbetet i alla fabriker. Med en avancerad digital teknik kan man få exakta prestandadata och ges möjlighet att optimera tillverkningen eller framställningen. Dessutom kan slitaget övervakas och risken för oväntade stopp minimeras.

Smarta sensorer – nytt hjälpmedel

Ett exempel på hjälpmedel för motorer är ABB Ability Smart Sensor – som ger mycket värde för liten kostnad. Dessa sensorer fästs direkt på motorns ram och kan övervaka viktiga faktorer som temperatur och vibration. Datan förs över till ett moln, där den analyseras. Rapporter genereras sedan för växtingenjörerna – som på så vis får bättre kontroll över produktionen.

Automatiserad tillverkning allt billigare

När teknik slår igenom kan den förefalla dyr, men kloka investeringar brukar löna sig i längden. Genom att investera i rätt utrustning kan man få de bästa fördelarna med den digitala tekniken utan att behöva spendera alltför mycket. I stället för att köpa nya system med IIoT-funktionalitet kan företag som önskar samla in och analysera prestandadata välja multifunktionssensorer.

Exempelvis har livsmedelsförädlingsanläggningar automatiserat delar av produktionslinjen med transportband och robotar. I Storbritannien finns matleverantörer som gjort till sin affärsidé att packa beställningar med hjälp av dessa funktioner.