I juli 2017 inrättade Amazon 1492, vilket är ett hemligt laboratorium med hälsovårdsinriktning. Sedan dess har de anställt ett antal sjukvårdsexperter och nu kan vi avslöja vad det hela handlar om.

Amazon är vanligtvis ganska tysta om sina planer och kritiker kallar dem ofta ”hemliga”. Själva anser företaget att de pratar när de har något att säga. I februari sammanslöt sig Amazon med JPMorgan Chase och Berkshire Hathaway för att bilda ett företag med uppgift till att minska företags kostnader för hälso- och sjukvård för anställda.

Hälsa är ett hett ämne och baksidan av vårt överflödssamhälle är att det tenderar att delas upp i två läger – hälsofanatiker och de som inte bryr sig alls. Men det är inte bara omtanke om människors hälsa som ligger bakom den nya sammanslutningen – välmående personal presterar bättre på jobbet. Det ligger alltså i företagens intresse att se till att personalen är nöjd och mår bra.

Experter inom sjukvård

Något som talar för den nya inriktningen är gästlistan till Amazons grundare Jeff Bezos tredje årliga MARS-konferens. Vanligtvis berörs bara maskininlärning, automation, robotik och rymdforskning, men nu bjöds även ett antal tunga hälsovårdsexperter in att delta. Vid mötet presenterades en stor nyhet från Sonde Health – en AI som kan diagnosticera fysiska och mentala förhållanden genom att analysera patientens röst.

Startupföretaget Seismic presenterade sina ”förstärkta” kläder som kan hjälpa människor med rörelsehinder. En neuroforskare vid namn David Eagleman visade upp en väst som kan hjälpa döva att kommunicera. Enligt uppgift ska Bezos ha låtit meddela att Echo och Alexa kan komma att spela en stor roll för den nya tekniken. Och nu verkar det alltså som att Amazon är på väg att involvera sig på allvar inom det nya området. Det hemliga labbet är väl att betrakta som ett bevis för att ryktena stämmer.

Hälsovård nästa stora trend

I många länder är ökande kostnader för sjukskrivningar ett stort problem och varje år förlorar företag stora summor pengar. Inte bara för själva sjukfrånvaron, utan även för att människor mår dåligt på jobbet och presterar sämre. Hälsoundersökningar ingår på vissa arbetsplatser, men långt ifrån alla. Kanske är det både en fråga om kostnad och tid som personen måste vara borta från arbetet. Om det är fråga om en mindre arbetsgivare finns ofta snäva marginaler och då kanske man helt enkelt inte prioriterar läkarbesök.

Kortsiktigt kan det låta logiskt, men på lång sikt är det ett förkastligt tankesätt. Det är nämligen fastlagt att människor som mår bra på jobbet presterar bättre och tenderar att vara mer lojala. Med sådana incitament borde det vara mer lockande för företag att investera i olika medicinska tester, som enkelt kan avslöja hur de anställda mår. Kanske kan datoriserade tester vara ett ekonomiskt och bekvämt sätt att få en fingervisning om personalens hälsotillstånd.

AI-läkare ger vård i framtiden?

Inom vården finns förstås också ett enormt behov av kompetens som kan ställa rätt diagnos – snabbt – för att en patient ska komma in i systemet så snabbt som möjligt och få vård. Det är i många länder brist på läkare och många upplever att de får vänta alldeles för länge innan de ens får möjlighet att träffa en specialist. Ett fullt utvecklat AI-styrt diagnossystem skulle kunna sortera och prioritera patienter, så att de med störst behov får vård snabbast.