Nu är det snart slut på förvirrade och ostrukturerade måndagsmöten där hälften av alla nödvändiga dokument saknas. Genom en enkel befallning kan Amazon Alexa starta mötet och plocka fram allt material du behöver för att göra succé på kontoret.

Möten äger rum varje dag och för stora företag kan det krävas mycket arbete för att strukturera upp dessa så att de går enligt planerna. I och med den nya tekniken har också själva formen för mötena förändrats – ibland sker de ansikte mot ansikte och ibland på distans via kameror och mikrofoner. Oavsett vilken variant man väljer att delta i finns det i regel ett syfte med mötet och det är upp till varje deltagare att optimera förutsättningarna för ett gott resultat.

När Amazon Alexa nu tar steget in i kontorsmiljön kan vardagen förenklas avsevärt. Hela mötet kan skötas genom röststyrning och du kan fokusera mer på kontakten med de andra mötesdeltagarna än på själva logistiken och praktiska uppgifter som att vinkla persienner och ställa in rätt kontrast på skärmen. Genom att säga ”Alexa, starta mitt möte” kommer assistenten att känna igen vilket möte det handlar om och vidta rätt åtgärder för att mötet ska kunna starta.

Amazon Alexa – din förlängda arm vid möten

Det kan handla om praktiska saker – som att hissa upp eller ner projektorns skärm, eller att dämpa belysningen i rummet. Men du kan också få hjälp med tekniska uppgifter, som att ringa upp rätt konferensleverantör och starta mötet, eller att ta fram rätt presentationsunderlag med statistik och bilder. Alexa känner igen rösten på den som pratar och kan utifrån det hantera den data som varje person har tillgång till.

Vad krävs för att systemet ska fungera på ett kontor? För stora företag är datatillgänglighet och säkerhet redan högt prioriterade områden och här är installationen relativt enkel. Första steget är att företagsledningen ger sin it-avdelning i uppdrag att kontrollera och övervaka Alexa-plattformen. Därefter integreras Alexa i företagets IT-appar och infrastrukturer. Och sist men inte minst ska de röstaktiverade enheterna installeras i många hörn.

Avancerad röststyrning

WeWork, som hyr ut arbetsplatser, har integrerat Alexa i sina kontor för att reservera konferensrum och filtillgång för ledningsgrupper. Alexa har redan företagsapplikationer med Salesforce, Concur och ServiceNow. Resursplaneringsföretaget Acumatica samarbetar med Amazon för att utveckla en avancerad röstigenkänning. Detta för att systemet ska känna igen vem som pratar med Alexa och ge systemet information om vilken data som tillhör vem.

”Att använda din röst är kraftfullt eftersom den är spontan, intuitiv och gör att du kan interagera med tekniken på det mest naturliga sättet … ..När du använder din röst behöver du inte anpassa och lära dig ett nytt användargränssnitt”, säger Werner Vogels, chefsteknolog för Amazon.

Hur säkert är systemet?

Nya tekniska innovationer presenteras i snabb takt, men regelverk och lagar hänger inte riktigt med i utvecklingen. Vad säger arbetsmiljölagen om att arbetsgivare den nya tekniken och om att installera mikrofoner och videokameror på arbetsplatsen? Även om tillstånd finns – vem vet vem som tittar eller lyssnar – och när? Man kan förstå att det finns mycket rädsla förknippad med övervakning på arbetsplatser.

Som anställd vill man känna sig trygg och respekterad och det gäller att hitta en balans mellan de olika parterna, samtidigt som lagen hjälper till att reglera. Har man en seriös och godhjärtad chef är det inga problem, men med mer teknik kommer också möjligheter att missbruka denna. Man kan fråga sig vem som egentligen kommer att ha tillgång till Amazon Alexa och de uppgifter som matas in. Hur säkert är systemet från intrång och kan känsliga företagsuppgifter riskera att hamna i orätta händer?

Källor: SMAhome, Werner Vogels